Co zwiedzić: miasto Nowa Ruda

Miasto Nowa Ruda

Ratusz w Nowej Rudzie

Na środku noworudzkiego rynku już w XV w. wzniesiono pierwszy ratusz. Obecny zbudowany pod koniec XIX w. posiada rozczłonkowaną bryłę. W płn. narożniku umieszczona nad misą fontanny kamienna figura św. Floriana
 

Ratusz w Nowej Rudzie

Na środku noworudzkiego rynku już w XV w. wzniesiono pierwszy ratusz. Obecny zbudowany pod koniec XIX w. posiada rozczłonkowaną bryłę. W płn. narożniku umieszczona nad misą fontanny kamienna figura św. Floriana.
 
 
 
STARE ZDJĘCIE-Ratusz/Rynek przed remontem 2010r.
 

Nowa Ruda: Rynek (w tle Ratusz oraz fontanna Jana Chrzciciela)

Noworudzki Rynek po remoncie – 5.10.2011r.

 

 Noworudzka obwodnica

Nowa Ruda posiada obwodnicę.

Ratusz w Nowej Rudzie

Na środku noworudzkiego rynku już w XV w. wzniesiono pierwszy ratusz. Obecny zbudowany pod koniec XIX w. posiada rozczłonkowaną bryłę. W płn. narożniku umieszczona nad misą fontanny kamienna figura św. Floriana.
 
 
 
STARE ZDJĘCIE-Ratusz/Rynek przed remontem 2010r.
 
Nowa Ruda: Rynek (w tle Ratusz oraz fontanna Jana Chrzciciela)
Noworudzki Rynek po remoncie – 5.10.2011r.
 
Rynek w Nowej Rudzie – 5.10.2011r.

 

Noworudzka obwodnica

Nowa Ruda posiada obwodnicę.

Nowa Ruda – obwodnica

Nowa Ruda : Szlak spacerowy grodu nad rzeką Włodzicą

www.NowaRuda.pl / 08.06.2015r.
Foto – 12.06.2015r. – www.NowaRuda.pl
 

Ulice sztuki – Noworudzkie Bieguny Kultury – 2016

Muzeum prof. Josepha Wittiga

Ekspozycja poświęcona pamięci pisarza, teologa i piewcy Ziemi Kłodzkiej J. Wittiga (1879-1949) urządzona w jego byłym domu. Wystawy prezentują pamiątki osobiste, fotografie, dokumenty i książki autorstwa tego ważnego niemieckiego pisarza. Dom wybudowany został w 1926 roku przez prof. Josepha Wittiga, który zamieszkiwał w nim do roku 1946, kiedy to został przymusowo wysiedlony do Niemiec. Dzięki środkom z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej i staraniom Fundacji Odnowy Ziemi Noworudzkiej w 1997 roku sfinalizowano ideę otwarcia w nim muzeum poświęconego życiu i twórczości właściciela (strona www)
 

Nowa Ruda Słupiec (Dolina): Dom Wittiga

Kościół św. Mikołaja

Kościół parafialny św. Mikołaja zbudowany w latach 1885-1890 jest jednym z piękniejszych przykładów sakralnego neogotyku na Dolnym Śląsku. W kościele wartymi uwagi są kamienna rzeźba św. Krzysztofa z 1511 roku, jak również rzeźby św. Franciszka z Asyżu, Matki Bożej Królowej Wszechświata i patrona świątyni, św. Mikołaja. Warto również zwrócić uwagę na neogotyckie ołtarze i witraże z końca XIX wieku. Przed ołtarzem znajduje się drewniany krzyż, który ocalał z pożaru w 1884 roku (strona www)

Nowa Ruda: Kościół pw św. Mikołaja w Nowej Rudzie

Kopalnia Węgla Muzeum Górnictwa

W byłym polu górniczym “Piast” kopalni “Nowa Ruda” udostępniono do zwiedzania 700 m. podziemnych wyrobisk górniczych i XIX-wieczny kompleks obiektów przemysłowych. Dzięki temu zapoznać tu się można z bogatą, ponad 500-letnią historią górnictwa węglowego w regionie. Szczególną atrakcją jest obecna w kopalni podziemna kolejka, jedyna tego typu atrakcja w Polsce, a czwarta w Europie (strona www)

Nowa Ruda (Drogosław): Podziemna Trasa Turystyczna, Kopalnia Węgla Kamiennego w Nowej Rudzie

Foto: www.NowaRuda.pl

FILM – TV Kłodzka – Maj 2016r.

Góra Świętej Anny (647 m n.p.m.)

Góra Świętej Anny uważana jest za jeden z lepszych punktów widokowych w Sudetach. Możemy stąd podziwiać Sudety Środkowe oraz część Sudetów Zachodnich z Karkonoszami. Kamienna wieża z 1911roku, zbudowana podobnie jak ta na Górze Wszystkich Świętych z czerwonego piaskowca, niegdyś pełniła funkcję widokową, obecnie jest niedostępna dla turystów ze względu na znajdujące się na niej anteny przekaźnikowe.
Nieaktualne zdjęcie – archiwum
Nowa Ruda – Góra Świętej Anny, w tle turystyczna wieża widokowa z 1911 rok

Wieża widokowa na Górze Świętej Anny w Nowej Rudzie
po remoncie. Otwarcie wieży: 5.10.2014r.

FILM – 14.06.2015r.

Kaplica św. Anny

Kaplica św. Anny pochodzi z 1644 roku. Usytuowana jest na Górze Świętej Anny w Nowej Rudzie. Znajduje się też tam cela pustelnika oraz ołtarz główny z gotycką rzeźbą Świętej Anny Samotrzeć.
 
Nowa Ruda – Kaplica św. Anny zlokalizowana na Górze Świętej Anny,

Wieża widokowa na Górze Wszystkich Świętych (648 m n.p.m.)

Wieża stanowi doskonały punkt widokowy na polskie i częściowo czeskie Sudety. Noworudzki punkt widokowy słynie z jednej z najładniejszych panoram sudeckich, obejmującej Karkonosze ze Śnieżką, Góry Suche, Wałbrzyskie, Sowie, Bardzkie po Masyw Śnieżnika oraz Góry Orlickie, Bystrzyckie i Stołowe.
Nowa Ruda – Słupiecwieża widokowa na Górze Wszystkich Świętych przed remontem
 
Wieża widokowa na Górze Wszystkich Świętych po remoncie – 28.08.2011r.
 

FILM (15.05.2011) – Wieża i Sanktuarium

FOTO – 18.08.2012r. – www.NowaRuda.pl
 
Z wieży są przepiękne widoki na całe prawie SUDETY. Przy dobrej widoczności widać Śnieżkę oraz Śnieżnik, a także pobliskie Góry Stołowe i Sowie oraz Górę Świętej Anny.
FILM – 18.08.2012r. – www.NowaRuda.pl

Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej na Górze Wszystkich Świętych

Odbudowana w latach 90. XX wieku kaplica 15 września 2002 roku została podniesiona do rangi Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej Ziemi Noworudzkiej. Wewnątrz na uwagę zasługuje ołtarz główny z kolumnami korynckimi oraz figurą Matki Boskiej Bolesnej. Na terenie sanktuarium znajduje się również przepiękny ołtarz polowy.

 Byłe pole KWK Nowa Ruda-Słupiec

Byłe pole KWK Nowa Ruda-Słupiec – 21.05.2011r.

Byłe pole KWK Nowa Ruda-Słupiec – 21.05.2011r.

FILM (21.05.2011) – Byłe pole KWK Nowa Ruda-Słupiec (Szyb)
 

NOWA RUDA : UROCZYSTE OTWARCIE NAJWYŻSZEJ ŚCIANKI
WSPINACZKOWEJ W POLSCE – SZYB “NOWY” 1 – 18.04.2015r.

NAJWYŻSZA ŚCIANKA WSPINACZKOWA
W POLSCE OTWARTA

Historia Nowej Rudy

Początki miasta i okres czeski (do 1526 r.)

Nowa Ruda jest miastem założonym w dolinie rzeki Włodzicy i jej dopływów, pomiędzy Górami Sowimi a Wzgórzami Włodzickimi na linii szlaków handlowych prowadzących z dzisiejszych Czech do Śląska. Rozwój osady przypadł na czas kolonizacji niemieckiej za panowania czeskiego króla Przemysła Ottokara II (1253-1278). Pierwsza, historyczna wzmianka o grodzie nad Włodzicą, zamieszczona w najstarszej księdze fundacji miejskiej Kłodzka pochodzi z roku 1337 i wymienia proboszcza Reynharta. W 1347 r. osada należała do Hannusa Wusthuba, który w roku 1352 sprzedał noworudzkie dobra rodzinie Donynów.

W okresie następnych 120 lat w miasteczku rozwinęło się tkactwo i  sukiennictwo oraz szewstwo, co zaowocowało nadaniem statutu cechowego szewcom w roku 1404 oraz sukiennikom w 1416 r. W latach 1427-1429 najazdy husytów doprowadziły do zniszczenia miasta, które powoli odbudowywało się z ruin na mocy nadanych przez Donynów na nowo praw w 1434 roku. Z tego roku pochodzi też pierwsza wzmianka o istnieniu na terenie Nowej Rudy kopalni węgla kamiennego.

W 1472 r. panem Nowej Rudy został Jerzy Stillfried, jeden ze „złotych rycerzy” króla Czech Jerzego z Podiebradów, który poślubiając siostrę ostatnich właścicieli Annę von Donyn, splótł dzieje miasta i swojej rodziny na trzy kolejne wieki.

Okres austriacki (1526-1742)

W XVI wieku Stillfriedowie stali się orędownikami wyznania protestanckiego, co skutkowało w czasie wojny trzydziestoletniej (1618-1648) najazdem hrabiego Bernarda Thurna w 1622 r. i drugą pożogą miasta. Wzięci do niewoli Stillfriedowie powrócili do wyznania katolickiego i uzyskali ponownie dobra noworudzkie.

W 1742 roku Nowa Ruda po zakupie Ziemi Kłodzkiej przez króla pruskiego od władcy Czech weszła w skład państwa pruskiego. W kolejnych latach noworudzcy Stillfriedowie stali się właścicielami dóbr ziemskich także na 1/3 obszaru Ziemi Kłodzkiej. W 1810 roku  noworudzkie dobra przeszły w ręce rodziny von Magnis i pozostały ich własnością do 1945 roku.

W 1855 r. Nowa Ruda stała się siedzibą powiatu, obejmującego dwa miasta (Nowa Ruda i Radków) oraz 37 wsi. W II połowie XIX wieku nastąpiło ożywienie gospodarcze, związane przede wszystkim z rozwojem przemysłu włókienniczego. Coraz większego znaczenia zaczęło nabierać także górnictwo węgla kamiennego. Powstała kopalnia „Ruben” w Nowej Rudzie, „Johann Babtista” w Słupcu, „Rudolph” w Przygórzu i „Wenzeslaus” w Ludwikowicach..

Od 1871 r. Nowa Ruda należała do II Rzeszy Niemieckiej. W 1879 r. wybudowano do Nowej Rudy linię kolejową z Kłodzka, a rok później z Wałbrzycha. W następnej dekadzie doszło do najtragiczniejszego w dziejach miasta pożaru. 23 maja 1884 r. pożar strawił część domostw w rynku oraz kościół parafialny.

Działania I wojny światowej ominęły Nową Rudę, jednak wielu mieszkańców miasto, zaciągniętych do armii niemieckiej brało w niej udział i straciło życie. Miasto odczuło dość poważnie powojenny kryzys gospodarczy. Na skutek reformy administracyjnej Niemiec Nowa Ruda utraciła w 1932 r. status miasta powiatowego. Po dojściu Hitlera do władzy w Niemczech ruch narodowosocjalistyczny zaczął wkraczać w życie miasta.

W 1937 r. miały miejsce uroczystości związane z 600-leciem istnienia miasta. Na tę okoliczność wydano kronikę Nowej Rudy autorstwa prof. Josepha Wittiga.

II wojna światowa nie objęła swoimi działaniami wojennymi miasta. Jednak wówczas miała miejsce największa katastrofa górnicza w kopalniach noworudzkich. W kopalni „Ruben” zginęło 187 górników.

Okres polski (od 1945 r.)

Po kapitulacji III Rzeszy w maju 1945 r. do Nowej Rudy wkroczyły oddziały Armii Czerwonej, a w czerwcu przybyli już do miasta pierwsi Polacy. Po zakończeniu sporów terytorialnych z Czechami o Ziemię Kłodzką Nowa Ruda znalazła się w granicach Państwa Polskiego. Pierwszym polskim burmistrzem został Edward Miernik. Pierwszym proboszczem parafii Św. Mikołaja ks. dr Michał Białowąs, repatriant z diecezji lwowskiej.

W tym czasie Nową Rudę zasiedliła ludność z Polski centralnej oraz repatrianci z kresów wschodnich. Przybywali też polscy górnicy z Francji oraz Polacy z innych krajów europejskich. W ten sposób wytworzyło się specyficzne społeczeństwo, które przez wiele lat przechodziło trudny proces integracji.

Powojenni mieszkańcy znaleźli zatrudnienie w przemyśle wydobywczym i włókienniczym. Powstała Kopalnia Węgla Kamiennego „Nowa Ruda”, w skład której weszła kopalnia „Piast” (dawna „Ruben”) oraz kopalnia „Słupiec” („Johann  Babtistagrube”). Utwoarzono Zakładów  Przemysłu Włókienniczego „Nowar”, specjalizujące się w produkcji sztucznego jedwabiu.

W 1954 r. Nowa Ruda po raz drugi stała się siedzibą powiatu noworudzkiego, który był najmniejszym powiatem ówczesnego województwa wrocławskiego i przetrwał do reformy administracyjnej państwa w 1975 r.

W 1970 r. zakończono budowę Miejskiego Ośrodka Kultury, a w 1972 r. Po raz pierwszy zorganizowano w Nowej Rudzie Festiwal Studentów Szkół Artystycznych, dla wielu kojarzący się z pojawieniem się na stacji kolejowej białej lokomotywy. Rok później Nową Rudę połączono administracyjnie ze Słupcem.

W II połowie lat 70-tych miały miejsce tragiczne wypadki w KWK „Nowa Ruda”. W 1976 r. zginęło 17 górników, a trzy lata później 7. Po ogłoszeniu stanu wojennego w kopalni noworudzkiej miał miejsce strajk, zakończony aresztowaniami i procesami.

Okres przemian 1989 r. zaznaczył się licznym udziałem mieszkańców. W maju 1990 r. miały miejsce pierwsze wolne wybory do władz samorządowych i w Nowej Rudzie kandydaci Komitetu Obywatelskiego uzyskali wszystkie mandaty w 28-osobowej Radzie Miejskiej. Burmistrzem został Stanisław Łukasik. W lipcu ukazał się pierwszy numer lokalnej „Gazety Noworudzkiej”. W roku 1991 władze Nowej Rudy podpisały porozumienie partnerskie z niemieckim miastem Castrop-Rauxel oraz z francuskim Wallers-Arenberg, a rok później z sąsiednim czeskim miastem Broumov.

W 1992 r. KWK „Nowa Ruda” postawiono w stan likwidacji, a kopalniane Pole „Piast” zamknięto już w 1994 r. Pole „Słupiec” natomiast w roku 2000. W międzyczasie zlikwidowano zakłady włókiennicze „Nowar”, filię dzierżoniowskich zakładów „Diora” oraz wiele innych miejsc pracy, co skutkuje do dziś dużym bezrobociem w mieście.

Źródło: Urząd Miejski w Nowej Rudzie